Kırklareli Belediyesi Arabuluculuk Komisyonu Asıl ve Yedek Üyeler

Arabuluculuk Komisyonu Asıl Üyeleri:
1    Oylum YAMAN    Sözleşmeli Avukat        Asıl Üye
2    Merdol BULUT    Destek Hizmetleri Müdürü     Asıl Üye
3    Selçuk TANTA     Su İşleri Müdürü        Asıl Üye

Arabuluculuk Komisyonu Yedek Üyeleri:
1     Süleyman PERAN    Hukuk İşleri Müdür V.        Yedek Üye
2     Engin GÜNAL    İnsan Kay. ve Eğt. Md. V.    Yedek Üye
3     Serkan ÖNAL    Yazı İşl. Müd. V.        Yedek Üye