Misyon & Vizyon

Paydaşların mutluluk, huzur, yaşam kalitesi, hakları ve gelişimlerine önem vererek onlardan güç alan; adillik, şeffaflık, dürüstlük, çevreye duyarlılık, kaliteli hizmet, hesap verebilirlik, katılımcılık ilkeleri çerçevesinde hareket eden; tanınmış, öncü, örnek, stratejik bakış anlayışı olan, kaliteli, güçlü ve sosyal bir belediye olmak.

 • Etkin ve Verimli Hizmet Anlayışı

 • Hedef Odaklı Çalışma

 • Şeffaflık

 • Kolay Erişebilirlik

 • Sosyallik

 • Katılımcılık ( Paydaşlarla etkin iletişim)

 • Kurumsal Güvenirlilik

 • Çağdaşlık

 • Gelişim Odaklılık

 • Kaliteli Hizmet Anlayışı

 • Stratejik Bakış Anlayışı

 • Çevreye Duyarlılık

 • Çözüm Odaklılık

 • Güçlü Kurumsal Yapı