İlkelerimiz

  • Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık

  • Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle,

  • Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle,

  • Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik.

  • Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş – belediye – çalışanlar işbirliği ile katılımcılık.

  • Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk.

  • Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti.

  • Kent ve kentli için sürdürülebilir kalkınma.

  • Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon.

Kırklareli Belediyesi kentin gelişimini ve kent halkının yaşam seviyesini artırmak; öncü ve örnek bir belediye olabilmek için “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışı çerçevesinde ilkelerini belirlemiştir. Bu ilkeler belediyemizin karar ve uygulamalarında bir yandan belirleyici olurken, diğer yandan da yol gösterici olacaktır.