On sekiz yaşını doldurmuş ve mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.

Ayrıca;

a)-On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne-baba izni, anne baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile

b)-On altı yaşını dolduran kadın ve erkek  hakimin izni ile evlenebilir.

c)-On beş yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez.

Yaşlarının küçüklüğü veya başka nedenlerle evlenmeleri anne – baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızasını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır. Rıza belgeleri; noterden yapılabileceği gibi ana- baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda imzalanabilir. Ana- babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

d)- Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez.Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığını veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına , kaldırılmasına karar verdiği takdirde kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır.4721 Sayılı T.M.K 132 .Maddesi ve Evlendirme Yönetmeliğinin 15/c maddesi.

Not: Aile Mahkemesi kararının kesinleştirilmesi zorunludur. Müracaat Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi Nikah Memurluğu Birimi’ne evlilik müracaatları hafta içi her gün 8.30-17.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Birbirleri ile evlenecek kadın ve erkeğin içlerinden birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri esastır. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütülebilir. Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlik bilgilerinin bulunması, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır. Vekalet ile evlenme yapılamaz.

Evlilik Başvurusunda Gerekli Belgeler

1)- Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş TC Kimlik nolu resimli nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri, (TC Kimlik numarası olmayan , fotoğrafsız ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.)

2)- 5’er adet fotoğraf .Fotoğraflar renkli ve ön cepheden baş açık, İnkılap İlkelerine uygun olarak sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde olması gerekmektedir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir. ( Fotokopi ve kopya fotoğraflar geçersizdir. Bu gibi fotoğraflar kesinlikle kabul edilmez)

3)-Evlenecek çiftler 5’er adet fotoğraf, nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileriyle Müracaat Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi Nikah Memurluğu Birimi’ne başvuracaktır. Müracaat sırasında evlenecek çiftlere verilecek sağlık raporu Kırklareli İli Aile Hekimliği tarafından onaylanacaktır.

NOT: Aile sağlık Hekiminizi htpp://sbu.saglık.gov.tr /sbahbs  adresinde öğrenebilirsiniz.

4)-Yabancılar için LAHEY ‘e imzalı ülkelerin vatandaşları için Uluslararası Çok Dilli Bekarlık Belgesi ,

Diğer ülke vatandaşları için Konsolosluktan ( valilik onaylı) yada Büyükelçilikten (Dışişleri Bakanlığı onaylı) bekarlık ve doğum belgesi,

Bekarlık ve doğum belgesini kendi ülkelerindeki yetkili makamlarından aldıktan sonra Türk Konsolosluğuna onaylatılarak evlendirme memurluğuna teslim edilecektir.Ayrıca pasaportların giriş çıkış tarihleri, vize süreleri kontrol edilmekte, eğer uygunsa Notere tercüme edilmesi gerekmektedir.

Evlendirme Müracaatı İle İlgili Diğer Bilgiler

1)- Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, evlendirme memuruna kayıt anında söylemeleri gerekmekte olup,soyadı kullanma dilekçesi sisteminde çıktı alarak evlendirme memurunun önünde imzalanacaktır.

2)-Kırklareli’de ikamet etmeyenler ikamet ettikleri yer evlendirme memurluğundan erkek ve kadın için evlenme izin belgesi alarak birlikte başvuruda bulunur.

3)-Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.Evrak geçerlilik süresi 180 gün olarak hesaplanır.

4)-Eksik evrakla müracaat yasa gereği kabul edilmemektedir.Evrakları eksik olan ve nikah ücretini yatırmayan çiftlere nikah için gün verilmeyecektir.

5)-Nikah töreninde şahitlik yapacakların; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya ehliyetlerinin olması ve istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.