İlkelerimiz

 

  • Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık.
  • Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle
  • Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle
  • Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik.
  • Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş – belediye – çalışanlar işbirliği ile katılımcılık.
  • Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk.
  • Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti.
  • Kent ve kentli için sürdürülebilir kalkınma.
  • Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon.

 

Açıklama:

Kırklareli Belediyesi kentin gelişimini ve kent halkının yaşam seviyesini artırmak; öncü ve örnek bir belediye olabilmek için “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışı çerçevesinde ilkelerini belirlemiştir. Bu ilkeler belediyemizin karar ve uygulamalarında bir yandan belirleyici olurken, diğer yandan da yol gösterici olacaktır.